PREAMBUŁA
SEKCJA
PLACE TRENINGOWE
POZORANCI
SĘDZIOWIE
FILMY
DYSCYPLINY
ZAWODY
ARTYKUŁY
 
SEKCJA
Chcemy poinformowa, e na tegoroczne Mistrzostwa wiata Owczarkw Niemieckich IGP WUSV 2019 na podstawie wynikw z Mistrzostw Polski IGP FCI 2019 zorganizowanych przez ZKwP oddzia Chorzw, jednoczenie byy to take kwalifikacje na Mistrzostwa wiata WUSV, zakwalifikowali si i chc wystartowa nastpujcy zawodnicy czonkowie naszego klubu :
  - Ilona Sedlaczek Brocka i Dee Dee Wolkar


  - Agnieszka Filar i Lans Alta Escuela


  - Krzysztof Ziemniewicz i RICO Equidius

Gratulujemy naszym reprezentantom i yczymy sukcesw na Mistrzostwach WUSV 2-6 padziernik 2019 Modena we Woszech. Jednoczenie informujemy e druyna moe skada si z 5 zawodnikw, zachcamy naszych czonkw do wzicia udziau w zawodach uzupeniajcych kadr - zgodnie z regulaminem kwalifikacji bd brane pod uwag wyniki z zawodw zagranicznych o randze eliminacji do Mistrzostw wiata lub CACIT.

Zasady kwalifikacji zawodnikw na Mistrzostwa wiata IPO WUSV

Do kwalifikacji mog przystpi pary zawodnicze ( przewodnik i pies ) gdzie przewodnik jest czonkiem KON ( Klub Owczarka Niemieckiego) przy ZKwP oraz mie opacon biec skadk KON oraz skadk ZKwP. Kwalifikacje mog otrzyma tylko psy legitymujce si rodowodem FCI. Reprezentacja kraju skada si z 5 par zawodniczych. Punktacja niezbdna do uzyskania kwalifikacji to minimum 250 punktw oraz 80 punktw z kadej z trzech konkurencji.
Do reprezentacji kraju na Mistrzostwa IPO WUSV kwalifikuje si para zawodnicza ktra :
 1. W roku poprzedzajcym kwalifikacje uzyskaa wynik dajcy miejsce w pierwszej Dwudziestce Pitce najlepszych wynikw na Mistrzostwach wiata WUSV . Aby sprosta wymogom WUSV para ta w roku, w ktrym bd si odbywa Mistrzostwa WUSV musi mie zaliczony egzamin IPO3 na wyej wymienion punktacj.
 2. Kwalifikuj si take pary zawodnicze , ktre wystpiy na Mistrzostwach Polski IPO Owczarkw Niemieckich w roku odbywania si Mistrzostw WUSV i osigny najlepsze wyniki oraz niezbdn punktacj podan wyej .
 3. Jeli na MP IPO Owczarkw Niemieckich nie zostanie wyoniona reprezentacja to w nastpnej kolejnoci kwalifikuj wyniki z :
   a. Mistrzostwa Polski IPO FCI w roku odbywania si Mistrzostw WUSV (niezbdna punktacja j.w.)
   b. W nastpnej kolejnoci bd brane pod uwag wyniki z Polskich krajowych zawodw o randze CACIT ( niezbdna punktacja j.w. )
   c. Jeli z tych powyej wymienionych zawodw nie zostanie wyoniony peny skad druyny reprezentacji kraju to wtedy bd brane pod uwag wyniki z zawodw zagranicznych o randze eliminacji do Mistrzostw wiata lub CACIT.
We wszystkich wymienionych przypadkach minimalna punktacja wymieniona powyej jest niezbdna.
Par zawodnicz na Mistrzostwa WUSV rekomenduje SEKCJA SZKOLENIA PRZY KLUBIE OWCZARKA NIEMIECKIEGO KON a zatwierdza Zarzd KON.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft