Specjalistyczna Wystawa Owczarków Niemieckich w Strzegowie organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP 26.04.2020r.
Wystawa ON : 26.04.2020r.
Miejsce wystawy :
Strzegowo

SĘDZIOWIE:
 • Thomas Teubert (D-SV) Niemcy
  psy i suki: odmiana krótkowłosa
 • Thomas Fritsche (A-SV) Austria
  psy i suki: odmiana długowłosa
WAŻNE INFORMACJE
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia. Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przez cały weekend teren jest otwarty dla zwiedzających, wstęp wolny.

  Każdy pies/suka zgłoszony na wystawę otrzyma okolicznościową pamiątkę z wystawy, 4 psy w każdej klasie otrzymają puchary i nagrody w klasach użytkowych wszystkie psy/suki w stawce otrzymują puchary.

  Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie Wystawy. Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł

KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Oceny przyznawane na wystawie:
 • klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzików:
   - wybitnie obiecujący(VV),
   - obiecujący (V),
   - mało obiecujący (WV)
 • pozostałe klasy:
   - doskonała (V),
   - bardzo dobra (SG),
   - dobra (G),
   - dostateczna,
   - nie do oceny,
   - wycofany usprawiedliwiony,
   - zdyskwalifikowany,
Przypominamy, że oceny z wystawy Specjalistycznej dla psów i suk, które ukończyły 15 miesięcy, liczą się do hodowli tak samo jak z wystawy międzynarodowej (duże CWC).

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 15.04.2020r. (środa) godz. 24.00

OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 90,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 50,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 40,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla obcokrajowców:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 20,00 EUR,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 10,00 EUR,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 10,00 EUR,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 10,00 EUR,
Fees for the exhibition for foreign applicants:
  For all guests from the EU and the other countries for the first dog ( with catalogue ), and the next - 20.00 euro.
Die Gebühren für die Anmeldungen für die Ausstellung für Ausländer:
  Für alle Gäste aus der EU und außerhalb der EU für jeden Hund (mit Katalog) - 20,00 Euro
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

UWAGA ZMIANA RACHUNKU BNAKOWEGO !!!
nr konta: 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Tytuł przelewu: Strzegowo 04.2020 (nazwa psa / suki)

Dla wszystkich uczestników wystawy upominki okolicznościowe
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com
POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 26.04.2019r., o godz. 16:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Strzegowo
Sędzia licencjator: Waldemar Kosmalski
Kierownik licencji: Przemysław Pałuba
Pozorant: Andrzej Kęsicki

Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
UWAGA ZMIANA RACHUNKU BNAKOWEGO !!!
nr konta: 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 25.04.2020r., o godz. 16:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Strzegowo
Sędzia licencjator: Thomas Teubert (D-SV)
Kierownik licencji: Przemysław Pałuba
Pozorant: Andrzej Kęsicki

Termin przyjmowania zgłoszeń: 20.04.2020r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł.
Wpłaty proszę kierować na konto ZKwP o.Olsztyn:
UWAGA ZMIANA RACHUNKU BNAKOWEGO !!!
nr konta: 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (SV)
 • DNA
 • 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft