Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Żmigrodzie organizowana przez Klub Owczarka Niemieckiego ZKwP 31.07.2022 r.
Wystawa ON : 31.07.2022r. Żmigród
Miejsce wystawy :
55-140 Żmigród, ul. Parkowa, teren Zespołu Pałacowo Parkowego

SĘDZIOWIE:
 • Joachim Stiegler (D-SV)
 • Jacek Pazdan (PL)
HARMONOGRAM:
  Godz. 8:00 - 9:00 : przyjmowanie psów
  Godz. 9:30 : rozpoczęcie sędziowania.
Komitet organizacyjny wystawy:
  Marek Ważydrąg
  Rafał Zagórski
  Julia Kowalewska
  Małgorzata Burak
  Robert Ziółkowski
Osoby odpowiedzialne za całość wystawy:
  Marek Ważydrąg
  Rafał Zagórski
DODATKOWE INFORMACJE
  Zapraszamy wszystkich chętnych na płatny trening z wyznaczonymi pozorantami na Wystawę klubową Owczarków Niemieckich Rybnik 2022
  Termin treningu: 30.07.2022r. (sobota), godzina 18:00 - rozpoczęcie treningu
  Miejsce treningu: Ruda Żmigrodzka, teren gospodarstwa agroturystycznego U Kangura. Pozoranci KON: Jacek Maj Marek Ogorzałek
WAŻNE INFORMACJE
  Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie Wystawy. Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia. Każdy pies/suka zgłoszony na wystawę otrzyma okolicznościową pamiątkę z wystawy, 4 psy w każdej klasie otrzymają puchary i nagrody w klasach użytkowych wszystkie psy/suki w stawce otrzymują puchary.
Podział sędziowania
Joachim Stiegler (D-SV)
psy i suki, klasy: młodzieży, juniorów, użytkowa),

Jacek Pazdan (PL)
psy i suki, klasy: klasy: młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, otwarta, championów, weteranów),

Plan sędziowania
Sędziowanie na stój dla klas: młodzieży, juniorów, użytkowej odbędzie się na ringu pomocniczym. Sędziowanie na ringu głównym rozpocznie się od klas: młodszych szczeniąt, szczeniąt, bez opisu na stój, młodzików, otwartej, championów, weteranów, następnie na ringu głównym na gotowo będą sędziowane klasy: młodzieży, juniorów i użytkowa.
 • Klasa młodszych szczeniąt - ring główny na gotowo
   Suki długowłose, Suki krótkowłose - bez opisu na stój
   Psy długowłose, Psy krótkowłose - bez opisu na stój
 • Klasa szczeniąt - ring główny na gotowo
   Suki długowłose, Suki krótkowłose - bez opisu na stój
   Psy długowłose, Psy krótkowłose - bez opisu na stój
 • Klasa młodzików - ring główny na gotowo
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa otwarta - ring główny na gotowo
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa championów - ring główny na gotowo
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa weteranów - ring główny na gotowo
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa młodzieży - ring pomocniczy opis na stój
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa juniorów - ring pomocniczy opis na stój
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa użytkowa - ring pomocniczy opis na stój
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Po opisie na stój na ringu głównym po klasie weteranów na gotowo
 • Klasa młodzieży
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa juniorów
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa użytkowa
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 24.07.2022r. (niedziela) godz. 23.59


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 140,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 80,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 60,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 90,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 50,00 PLN,
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK PEKAO S.A.,
nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu: Żmigród 07.2022 (ID ZGŁOSZENIA)

Opłaty za wystawę WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do czwartku (21.07.2022). Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na wystawie.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com
Dla wszystkich uczestników wystawy upominki okolicznościowe
NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 30.07.2022r., o godz. 16:00 odbędzie się NIEMIECKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: 55-140 Żmigród, ul. Parkowa, teren Zespołu Pałacowo Parkowego.
Sędzia licencjator: Joachim Stiegler (D-SV)
Kierownik licencji: Rafał Zagórski
Pozorant: Dawid Skrzypek

Termin przyjmowania zgłoszeń: 19.07.2022r. Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: koerung@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 300zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK PEKAO S.A., nr konta: 43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
Tytuł przelewu : Niemiecka Licencja Hodowlana Żmigród (i nazwa psa/suki)


Opłaty za Koerung WYŁĄCZNIE na konto klubu, ale nie później niż do czwartku (21.07.2022). Brak możliwości opłacenia zgłoszenia na miejscu.
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w Koerungu.


Druk do pobrania zgłoszenia.

Aby prawidłowo wypełnić należy:
Pobrany wzór pliku edytować w WORD, i zaczynając od góry zaznaczyć "x" RUDE(pies) lub Hundin(suka), następnie poniżej STOCKHAAR(krótkowłosy) lub LANGSTOCKHAAR MIT UNTERWOLLE(długowłosy), następnie poniżej należy wybrać jeden z rodzajów Koerungu : NEUANKOERUNG(nowy Koerung) lub NEUANKOERUNG NACH UNTERBRECHUNG(nowy Koerung po przerwie), lub WIEDERANKOERUNG( Koerung dożywotni), lub KOERVERBESSERUNG (poprawa oceny Koerungu).

Następnie wykasować polskie objaśnienia i wpisać właściwe wg opisu.
Po wypełnieniu zapisać plik nadając mu nazwę (imię i przydomek psa) i wysłać na wcześniej
podany adres e-Mail.
W dniu Koerungu należy przekazać kierownikowi Koerungu następujące dokumenty:
  -orginalny Rodowód i ewtl.pierwszy Koerung(przy Koerungu dożywotnim),
  -kopia oceny z wystawy
      (powyżej 12-tego miesiaca, nie akceptowane oceny z klasy otwartej,championów i weteranów),
  -kopia karty oceny egzaminu BH i IGP (IPO),
       ewtl. oceny z egzaminu wyższego niż w momencie zaliczania pierwszego Koerungu
      (dotyczy tylko psów zdających dożywotni Koerung).
W wypadku braku oceny kwalifikującej do Koerungu można w trakcie Koerungu otrzymać ocenę czasową, kwalifikującą do Koerungu.
W TYM CELU WYSYŁAJĄC E-MAIL ZE ZGŁOSZENIEM KOERUNGU NALEŻY W TREŚCI e-MAILA NAPISAĆ WIADOMOŚĆ O CHĘCI UZYSKANIA TAKIEJ OCENY.
OCENA JEST BEZPŁATNA.

Wymogi Niemieckiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (SV)
 • DNA
 • 1 ocena z wystawy od sędziego SV uzyskana powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.
SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W dniu 30.07.2022r. (sobota) od godz.20:00 do 02:00 organizator przewiduje dla wszystkich chętnych spotkanie integracyjne.
Konsumpcja we własnym zakresie.
Bliższych informacji można uzyskać:
  Rafał Zagórski
  e-mail: rafalzagorski@op.pl
  tel.: +48 692-297-595
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft