Specjalistyczna Wystawa Owczarków Niemieckich KON Julinek - 06-07.10.2018r. German Shepherd Speciality Show 2018 Julinek
Wystawa ON : 06-07.10.2018r.
Miejsce wystawy :
Julinek 1, 05-084 Leszno k/Warszawy (teren Parku Rozrywki Julinek)

SĘDZIOWIE:
Wstępny podział klas sędziowania na Wystawie Specjalistycznej:
 • Karl Heinz Zygadto (SV-Niemcy)
  psy: odmiana długowłosa (młodszych szczeniąt, młodzików, młodzieży, otwarta, użytkowa, weteranów),
  psy: odmiana krótkowłosa (młodszych szczeniąt, młodzików, młodzieży, otwarta, użytkowa, weteranów)
 • Luciano Musolino (Włochy)
  psy: odmiana krótkowłosa (szczeniąt, juniorów, championów),
  suki: odmiana krótkowłosa (młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, młodzieży, juniorów, otwarta, użytkowa, championów, weteranów)
 • Joachim Stiegler (SV-Niemcy)
  psy: odmiana długowłosa (szczeniąt, juniorów, championów)
  suki: odmiana długowłosa (młodszych szczeniąt, szczeniąt, młodzików, młodzieży, juniorów, otwarta, użytkowa, championów, weteranów)
KONKURENCJE HODOWLANE:
 • najlepsza hodowla: Waldemar Federak, Joachim Stiegler (D-SV)
 • reproduktor i potomstwo: Waldemar Federak, Karl Heinz Zygadto (D-SV)
TESTY:
 • Psy/Suki - Waldemar Kosmalski
HARMONOGRAM:
  W sobotę 06.10.2018 na gotowo oceniane będą klasy:
  Młodsze szczenięta
  Szczenięta
  Młodziki
  Championy
  Weterany

  Ocena na stój:
  Młodzież
  Juniory
  Otwarta
  Użytkowa

  W niedzielę 07.10.2018 ocena w ruchu klas:
  Młodzież
  Juniory
  Otwarta
  Użytkowa
Pozoranci:
  Jacek Maj - Oddział ZKwP Kraków
  Andrzej Kęsicki - Oddział ZKwP Olsztyn
  Tomasz Wojciechowski - Oddział ZKwP Szczecin
  Michał Majcher - Oddział ZKwP Zakopane
WAŻNE INFORMACJE
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia. Każdy pies przebywający na terenie wystawy i imprez dodatkowych musi posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Właściciel zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przez cały weekend teren jest otwarty dla zwiedzających, wstęp wolny.

  Każdy pies/suka zgłoszony na wystawę otrzyma okolicznościową pamiątkę z wystawy, 4 psy w każdej klasie otrzymają puchary i nagrody w klasach użytkowych wszystkie psy/suki w stawce otrzymują puchary.

  Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie Wystawy. Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł  Przypominamy, że oceny z wystawy Specjalistycznej dla psów i suk, które ukończyły 15 miesięcy, liczą się do hodowli tak samo jak z wystawy międzynarodowej (duże CWC)
Tytuły wystawowe:
Na wystawie specjalistycznej przyznawane są tytuły:
 • Młodzieżowy Zwycięzca Wystawy Specjalistycznej dla psa i suki z klasy młodzieży z lokatą 1-szą,
 • Zwycięzca Klasy Juniorów Wystawy Specjalistycznej dla psa i suki z klasy juniorów z lokatą 1-szą,
 • Zwycięzca Klasy Użytkowej Wystawy Specjalistycznej dla psa i suki z klasy użytkowej z oceną doskonałą z lokata 1-szą,
 • Zwycięzca Klasy Weteranów Wystawy Specjalistycznej dla psa i suki z klasy weteranów z lokatą 1-szą,
 • Doskonały Wystawy Specjalistycznej dla wybranych przez sędziego psów i suk z oceną doskonałą, tylko w klasie użytkowej, z wpisem w rodowodzie "wolny od dysplazji. biodrowej HD i łokciowej ED, z wykonanym badaniem DNA oraz polską lub niemiecką licencją hodowlaną.
 • Najlepsza Hodowla Wystawy Specjalistycznej
 • Najlepszy Reproduktor Wystawy Specjalistycznej
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Oceny przyznawane wyłącznie na wystawie specjalistycznej:
 • klasa: młodszych szczeniąt, szczeniąt i młodzików:
   - wybitnie obiecujący(VV),
   - obiecujący (V),
   - mało obiecujący (WV)
 • pozostałe klasy:
   - doskonała (V),
   - bardzo dobra (SG),
   - dobra (G),
   - dostateczna,
   - nie do oceny,
   - wycofany usprawiedliwiony,
   - zdyskwalifikowany,
 • ocena z testów psychicznych:
   - zaliczony,
   - niezaliczony
Na wystawie specjalistycznej przeprowadza się konkurencje hodowlane:
 • Najlepsza hodowla wystawy specjalistycznej, w konkurencji tej należy zaprezentować 5 osobników z jednej hodowli, które zostały zgłoszone i wystawione na wystawie. oraz w jednej odmianie włosa, będących potomstwem po minimum dwóch reproduktorach i dwóch sukach.
 • Reproduktor i jego potomstwo, w konkurencji tej prezentuje się reproduktora z potomstwem, którego co najmniej 5 potomków od co najmniej dwóch różnych suk zostało zgłoszonych i wystawionych na wystawie. Dopuszcza się prezentację potomstwa bez udziału reproduktora.


Zgłoszenia przyjmowane będą do: 28.09.2018r. (piątek) godz. 24.00


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 90,00 PLN,
  za zgłoszenie 5-go i następnego psa (bez katalogu) - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 50,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie 5-go i następnego psa (bez katalogu) - 50,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 50,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 40,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla obcokrajowców:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 20,00 EUR,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 10,00 EUR,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 10,00 EUR,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 10,00 EUR,
Fees for the exhibition for foreign applicants:
  For all guests from the EU and the other countries for the first dog ( with catalogue ), and the next - 20.00 euro.
Die Gebühren für die Anmeldungen für die Ausstellung für Ausländer:
  Für alle Gäste aus der EU und außerhalb der EU für jeden Hund (mit Katalog) - 20,00 Euro
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK MILLENIUM,
nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Julinek 10.2018 (nazwa psa / suki)

Dla wszystkich uczestników wystawy upominki okolicznościowe
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com
Testy psychiczne
 1. Psy zgłoszone na wystawę specjalistyczną do klasy użytkowej muszą przed oceną w ringu przystąpić do testów psychicznych (TSB)
 2. Testy psychiczne (TSB) odbywają się na odgrodzonym od publiczności terenie i są zorganizowane w taki sposób, aby osoby postronne i inne psy nie zakłócały przebiegu próby dla psa i jego przewodnika.
 3. Teren testów psychicznych (TSB) wyposażony jest w dwa namioty dla pozorantów oraz ma oznaczone linie przemarszu i zatrzymań psa z przewodnikiem.
 4. Testy psychiczne (TSB) składają się z:
  a) napadu zza namiotu,
  b) ataku na psa w ruchu.
 5. Opis "napadu zza namiotu":
  Przewodnik melduje się do sędziego z psem gotowym do próby i zajmuje wyznaczone miejsce na terenie testów. Na znak sędziego przewodnik idzie z psem na smyczy w kierunku namiotu i zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu (25m od namiotu). Przewodnik odpina smycz i na znak sędziego idzie z psem przy nodze bez smyczy w kierunku namiotu. Pies musi wykazać się posłuszeństwem podczas prowadzenia bez smyczy. Gdy przewodnik z psem znajduje się w odległości około 5-7 kroków od namiotu, na znak sędziego, pozorant wybiega zza niego w kierunku przewodnika i psa. Pies musi natychmiast energicznie zaatakować pozoranta, chwytając za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Gdy pies trzyma rękaw pozorant prowadzi psa w uchwycie w kierunku sędziego. Podczas prowadzenia pies otrzymuje dwa uderzenia pałką na bok lub grzbiet. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie do psa, zapina go na smycz i udaje się do wyznaczonego miejsca.
 6. Opis "ataku na psa w ruchu":
  Na znak sędziego przewodnik zajmuje wyznaczoną linią pozycję. Przewodnik odpina psa i trzyma go za łańcuszek lub obrożę. Na znak sędziego, pozorant wychodzi z oddalonego 70 do 80 kroków od przewodnika namiotu i kieruje się w kierunku przewodnika. Pozorant prowokuje psa i biegnie prosto na przewodnika i psa. Sędzia daje znak przewodnikowi by ten puścił psa w celu odparcia ataku. Przewodnik daje psu komendę i puszcza psa, pozostając w miejscu. Pies natychmiast po komendzie, energicznie rusza w kierunku pozoranta i pewnie odpiera atak, chwytając mocno za rękaw. Chwyt musi być mocny i pełny. Po chwyceniu za rękawa, pies musi stawiać opór pozorantowi w celu jego zatrzymania. Pozorant w tej próbie pozoruje uderzenia, ale nie uderza psa pałką. Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu. Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta. Na znak sędziego przewodnik idzie normalnym krokiem do psa i zapina go na smycz. Przewodnik podchodzi do sędziego i melduje się z psem przy boku. Po otrzymaniu zaświadczenia od sędziego z oceną, udaje się do wyznaczonego wyjścia.
 7. Uwagi do testów psychicznych:
  Jeśli przy próbie napadu zza namiotu, podczas prowadzenia bez smyczy, pies odejdzie od przewodnika, próba może być powtórzona jeszcze 2 razy. Podczas napadu zza namiotu i ataku na psa w ruchu, po zatrzymaniu sie pozoranta, pies może samodzielnie puścić. Przewodnik pierwszą komendę .puść. lub inną może wydać samodzielnie. Jeśli pies nie puści po pierwszej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by wydać drugą komendę. W przypadku, gdy pies nie puści po drugiej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by podejść do psa i wydać trzecią komendę. Po wydaniu komendy .puść. lub innej przewodnik musi spokojnie stać, nie wywierając wpływu na psa. Imię psa może być użyte jako komenda do puszczenia. Podczas napadu zza namiotu i w ataku na psa w ruchu pies po puszczeniu rękawa nie może odejść od pozoranta na więcej niż 2 m. Decyzją sędziego pies może otrzymać ocenę "zaliczony" lub "niezaliczony". Ocena sędziego jest samodzielna, ostateczna i nie podlega weryfikacji. Ocenę "zaliczony" otrzymuje pies który podczas próby wykazał sie pewnym chwytem i trzymaniem rękawa; brakiem negatywnych reakcji po uderzeniu pałką; uważnym obserwowaniem przy pilnowaniu. Pies, który nie chwycił rękawa, odpadł z rękawa podczas prowadzenia i nie ponowił ataku, odpadł z rękawa po uderzeniu pałka, wykazał brak zainteresowania pozorantem, nie był zainteresowany pozorantem i oddalił sie na odległość większą niż 2 metry otrzymuje ocenę "niezaliczony". Sędzia ocenia psa natychmiast po zakończeniu testu i ogłasza wynik przez mikrofon podając numer startowy i ocenę. Sędzia może wyróżnić psa, który wybitnie zaliczył testy.
SPOTKANIE INTEGRACYJNE
W dniu 06.10.2018r. (sobota) od godz. 20:00 do 02:00 organizator przewiduje dla wszystkich chętnych spotkanie integracyjne przy muzyce. Catering zapewnia hotel Julinek - konsumpcja we własnym zakresie.
Bliższych informacji można uzyskać: + 48 531 454 754

https://www.julinek.com.pl/pl-atrakcje
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft