Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich w Grębiszewie 18.08.2018r.
Wystawa ON : 18.08.2018r.
Miejsce wystawy :
UWAGA: W związku z objęciem miejscowości Grębiszew restrykcjami dotyczącymi ASF (afrykański pomór świń), Organizator zmienił lokalizację wystawy na:
Mińsk Mazowiecki - teren Gimnazjum Nr. 2, ul. Budowlana 3.

Mapa nowej lokalizacji

SĘDZIOWIE:
 • Waldemar Kosmalski
  psy: odmiana długowłosa(wszystkie klasy),
  suki: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy)
 • Jacek Pazdan
  psy: odmiana krótkowłosa (wszystkie klasy),
  suki: odmiana długowłosa (wszystkie klasy)
HARMONOGRAM:
  Godz. 8:00 - 9:30 : przyjmowanie psów
  Godz. 10:00 : rozpoczęcie sędziowania.
Osoby odpowiedzialne za całość wystawy:
 • Komisarz Wystawy: Waldemar Federak
 • Gospodarz Wystawy: Mirosław Zawiślak
 • Sekretarz Wystawy: Izabela Gugała
 • Sekretariat Wystawy: Marzena Zawiślak, Tomasz Gugała
 • Opieka medyczna: SOR W Mińsku Mazowieckim
 • Opieka Weterynaryjna: Lek.wet.Andrzej Mastalerz
WAŻNE INFORMACJE
  Po zwrocie numeru będzie wydawana karta oceny w sekretariacie Wystawy. Opłata za nie zwrócenie numeru wynosi 100 zł
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz przebiegu wystawy. Na wystawę mogą być zgłaszane psy i suki zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce lub innych organizacjach zagranicznych uznanych przez FCI, mające w dniu wystawy ukończone 4 miesiące. Psa/sukę można zgłosić do jednej z klas przewidzianych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Wystaw Psów Rasowych. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia psa/suki bez podania przyczyny. Wystawca jest zobowiązany regulaminem wystawy do pozostania wraz z psem/suką na terenie wystawy do jej oficjalnego zakończenia. Każdy pies/suka zgłoszony na wystawę otrzyma okolicznościową pamiątkę z wystawy, 4 psy w każdej klasie otrzymają puchary i nagrody w klasach użytkowych wszystkie psy/suki w stawce otrzymują puchary.
Plan sędziowania
 • Klasa młodszych szczeniąt
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa szczeniąt
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa młodzików
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa młodzieży
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa juniorów
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa otwarta
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa championów
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa weteranów
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
 • Klasa użytkowa
   Suki długowłose, Suki krótkowłose
   Psy długowłose, Psy krótkowłose
KLASY WYSTAWOWE:
  Klasa młodszych szczeniąt - psy i suki w wielu od 4 do 6 miesięcy
  Klasa szczeniąt - psy i suki w wieku od 6 do 9 miesięcy
  Klasa młodzików - psy i suki w wieku od 9 do 12 miesięcy
  Klasa młodzieży - psy i suki w wieku od 12 do 18 miesięcy
  Klasa juniorów - psy i suki w wieku od 18 do 24 miesięcy
  Klasa otwarta - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy
  Klasa użytkowa - psy i suki w wieku powyżej 24 miesięcy z wyszkoleniem obrończym
  Klas championów - psy i suki z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
  Klasa weteranów - psy i suki w wieku powyżej 8 lat
Zgodnie z regulaminem wystawowym przy zgłoszeniach od klasy juniorów wzwyż, wymagane jest podanie numeru rodowodu. Psy z rodowodami w przygotowaniu mogą być wystawiane wyłącznie w klasie szczeniąt, młodzików i młodzieży. W przypadku zgłoszeń do klasy użytkowej lub championów wymagane jest dołączenie kopii dokumentu uprawniającego. Zgłoszenia bez tego dokumentu będą automatycznie przesuwane do klasy otwartej. Na każdym zgłoszeniu należy obowiązkowo podać numer rejestracyjny psa.

Zgłoszenia przyjmowane będą do: 12.08.2018r. (niedziela) godz. 24.00


OPŁATY za zgłoszenia na wystawę:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 90,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 70,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 70,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 40,00 PLN,
OPŁATY za zgłoszenia na wystawę dla członków KON:
  za pierwszego psa (z katalogiem) i następnego - 80,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy młodszych szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenie do klasy szczeniąt - 60,00 PLN,
  za zgłoszenia do klasy weteranów - 20,00 PLN,
Fees for the exhibition for foreign applicants:
  For all guests from the EU and the other countries for the first dog ( with catalogue ), and the next - 20.00 euro.
Die Gebühren für die Anmeldungen für die Ausstellung für Ausländer:
  Für alle Gäste aus der EU und außerhalb der EU für jeden Hund (mit Katalog) - 20,00 Euro
Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Klubu i Związku, t.j. wystawy, hodowla, szkolenie.

BANK MILLENIUM,
nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu: Grębiszew 08.2018 (nazwa psa / suki)

Dla wszystkich uczestników wystawy upominki okolicznościowe
Każdy zgłoszony pies podlega opłacie bez względu na to, czy będzie uczestniczył w wystawie.
Wszystkie dokumenty dotyczące wystawy prosimy wysyłać na adres e-mail: biuro@owczarek-niemiecki.com
POLSKA LICENCJA HODOWLANA
W dniu 18.08.2018r., o godz. 17:00 odbędzie się POLSKA LICENCJA HODOWLANA
Miejsce licencji: Grębiszew - teren ośrodka EKWOS.
Sędzia licencjator: Waldemar Federak
Kierownik licencji: Zbigniew Stępski
Pozorant: Andrzej Kęsicki

Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do: biuro@owczarek-niemiecki.com
Opłata za udział w licencji: 200zł (razem z certyfikatem).
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 33 1160 2202 0000 0001 8690 1362
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana (i nazwa psa/suki)


Wymogi Polskiej Licencji Hodowlanej:
 • IPO1 lub równoważny - część C min. 80 pkt.
 • HD i ED (PL)
 • DNA
 • AD
 • 3 oceny z wystaw od co najmniej 2 sędziów w tym jedna z wystawy międzynarodowej lub klubowej uzyskane powyżej 15 miesiąca
Dokumenty do przesłaniu przy zgłoszeniu:
 • skan rodowodu
 • skan karty oceny z egzaminu IPO
 • skan kart ocen z wystaw
W dniu licencji należy dostarczyć następujące oryginały dokumentów:
 • rodowód,
 • dokumenty potwierdzające zaliczenie egzaminów użytkowości (książeczka startowa, karty ocen min. IPO i BH,
 • oceny z wystaw.


© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft