HISTORIA RASY
ANATOMIA RASY
WZORZEC RASY
METRYKA
RODOWÓD
FAZY ROZWOJU
ABC OWCZARKA
OBLICZA OWCZARKA
ŻYWIENIE
PORADY
ZDROWIE
GALERIA
PRASA - HISTORIA
Wzorzec FCI nr 166 23.12.2010/EN
OWCZAREK NIEMIECKI
(Deutscher Schferhund - German Shepherd Dog)

Kraj pochodzenia: Niemcy
Data publikacji obowizujcego wzorca: 11.08.2010
Uytkowanie: Wszechstronny pies uytkowy, pasterski i subowy.
Klasyfikacja FCI:
Grupa 1 - Psy pasterskie i zaganiajce.
Sekcja 1 - Psy pasterskie.
Prby pracy wymagane.


odmiana krtkowosa (Stockhaar)


odmiana dugowosa (Langstockhaar)

KRTKI RYS HISTORYCZNY:
Zgodnie z oficjaln dokumentacj Verein fr Deutsche Schferhunde (SV) e.V. (Stowarzyszenie Owczarka Niemieckiego, w skrcie .SV.), z siedzib w Augsburgu, w Niemczech, czonek Verband fr das Deutsche Hundewesen (VDH), jest depozytariuszem wzorca owczarka niemieckiego. Wzorzec ten, powstay na podstawie propozycji, ktrych autorami byli A.Meyer i Max von Stephanitz, przyjty zosta na pierwszym Zgromadzeniu Oglnym SV we Frankfurcie nad Menem 20 wrzenia 1899 roku. Kolejne zmiany wprowadzone zostay na 6 Zgromadzeniu 28 lipca 1901 roku, 23 Zgromadzeniu 17 wrzenia 1909 roku w Kolonii, posiedzeniu Komitetu Wykonawczego (Zarzdu) i Komitetu Doradczego w Wiesbaden 5 wrzenia 1930 roku, oraz na posiedzeniu Komisji Hodowlanej i Komitetu Wykonawczego 25 marca 1961. Wszystkie te zmiany zaakceptowane zostay na zjedzie wiatowej Unii Klubw Owczarka Niemieckiego (WUSV) 30 sierpnia 1976 roku.
Dodatkowe zmiany wprowadzone zostay na mocy delegacji ustawowej poprzez Komitet Wykonawczy i Komitet Doradczy w dniach 23 i 24 marca 1991 roku i na mocy Konwencji Federalnej w dniach 25 maja 1997 oraz 31 maja i 1 czerwca 2008. Planowa hodowla owczarka niemieckiego rozpocza si w roku 1899, po utworzeniu SV, przy wykorzystaniu rozmaitych istniejcych wwczas psw owczarskich ze rodkowych i Poudniowych Niemiec; jej celem byo uzyskanie doskonaego psa uytkowego. Dlatego ju pierwszy wzorzec opisywa nie tylko wygld, ale i cechy uytkowe psa.

WRAENIE OGLNE:
Owczarek niemiecki jest psem redniej wielkoci, o nieco wyduonej, lecz zwartej sylwetce, dobrze uminionym i suchym.

WANE PROPORCJE:
Wysoko w kbie: pies - 60 do 65 cm, suka - 55 do 60 cm. Dugo tuowia jest o 10 . 17% wiksza od wysokoci w kbie.

CHARAKTER:
Owczarek niemiecki musi by zrwnowaony, pewny siebie, oddany wacicielowi, agodny(o ile nie zostanie sprowokowany), czujny i atwy do wyszkolenia. Cechy te, poczone z odwag, citoci i twardoci charakteru czyni z niego dobrego psa do towarzystwa, obroc, stra, psa policyjnego i pasterskiego.

GOWA:
Klinowata, proporcjonalna do tuowia. Jej dugo wynosi okoo 40% wysokoci w kbie. Jest sucha i umiarkowanie szeroka midzy uszami; nie moe by ani

NOS:
Zawsze czarny.

UZBIENIE:
Mocne, zdrowe i kompletne . 42 zby zgodnie z wzorem zbowym. Zgryz noycowy, to znaczy siekacze grnej szczki znajduj si ciasno przed siekaczami uchwy. Zgryz cgowy, przodozgryz i tyozgryz s wadliwe. Wad jest take ustawienie siekaczy w linii prostej i due odstpy midzy zbami. Koci szczk dobrze rozwinite, zby gboko osadzone w szczkach.

OCZY:
redniej wielkoci, ksztatu migdaa, troch skonie ustawione, nie wyupiaste, moliwie jak najciemniejsze. Oczy jasne, o przeszywajcym spojrzeniu niepodane, gdy zmieniaj wyraz psa.

USZY:
redniej wielkoci, stojce, spiczasto zakoczone, skierowane maowinami do przodu i rwnolegle wobec siebie, mog by tak ruchu, jak w spoczynku pooone pasko do tyu. Uszy zaamane na kocach lub obwise s wadliwe.

SZYJA:
Mocna, dobrze uminiona, bez podgardla. Ustawiona pod ktem okoo 45 stopni w stosunku do linii grzbietu.

TUW:
Linia grna pynnie przebiega od nasady szyi przez dugi i wysoki kb i prosty grzbiet do lekko opadajcego zadu. Grzbiet redniej dugoci, mocny, prosty i dobrze uminiony. Ldwie krtkie, szerokie, mocne, dobrze uminione. Zad dugi i lekko opadajcy, pod ktem okoo 23 stopni do poziomu, pynnie przechodzi w nasad ogona.
Klatka piersiowa umiarkowanie szeroka, mostek dugi i wyrany. Gboko klatki piersiowej wynosi 45 do 48% wysokoci w kbie. ebra umiarkowanie wysklepione. Wadliwe s zarwno klatka beczkowata, jak i paska.

OGON:
Siga co najmniej do stawu skokowego, ale nie dalej ni do poowy dugoci rdstopia. Noszony szablasto, w ruchu i przy pobudzeniu moe by wzniesiony wyej, ale nie powyej linii grzbietu. Sier na spodniej stronie ogona nieco dusza. Jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, majce na celu korekcje ogona, s zabronione.

KOCZYNY:
Koczyny przednie: Ogldane z kadej strony proste, widziane z przodu . idealnie rwnolegle. opatka i rami: Jednakowej dugoci, mocno zwizane z tuowiem potnymi miniami. Kt w stawie barowym wynosi ok. 90 stopni (idealnie), w praktyce do 110 stopni. okcie: Nie mog by wykrcone na zewntrz, ani do wewntrz, tak w postawie, jak i w ruchu, ani podstawione pod tuowiem Podrami: Proste, suche, dobrze uminione, rwnolege jedno wobec drugiego. rdrcze: Jego dugo wynosi okoo 1/3 dugoci podramienia; jest nachylone wzgldem niego pod ktem 20 do 22 stopni. rdrcze zbyt skonie ustawione (ponad 22 stopnie) lub zbyt pionowe (mniej ni 20 stopni) jest wadliwe, poniewa zmniejsza wytrzymao. apy: Zaokrglone, zwarte i dobrze wysklepione, opuszki mocne, niepopkane, pazury mocne i ciemne. Koczyny tylne: Troch odstawione do tyu, ogldane z tyu . rwnolegle wzgldem siebie. Udo i podudzie: Mniej wicej tej samej dugoci, tworz kt okoo 120 stopni; koczyny mocne i dobrze uminione. Staw skokowy: Mocny i wyrany. rdstopie: Pionowe. apy: Zwarte, lekko wypuke, opuszki twarde i ciemne, pazury mocne, ciemne i wysklepione.

RUCH:
Owczarek niemiecki porusza si kusem, a odpowiednia dugo koczyn i harmonijne ktowanie pozwala na dobry wykrok koczyn przednich i daleki zasig koczyn tylnych, przy zachowaniu pewnej linii grzbietu. Niewskazane jest zbyt gbokie ktowanie koczyn tylnych, bo zmniejsza ono wytrzymao i stabilno ruchu. Prawidowo zbudowany i ktowany owczarek porusza si przestrzennym, wydajnym i niskim kusem, ktry wydaje si niezmordowany. W ruchu gowa jest wysunita ku przodowi, ogon lekko wzniesiony, a linia grna powinna bez wikszych zaburze przebiega pynnie od kocw uszu a do koca ogona.

SKRA:
Niezbyt cile przylegajca, ale bez fad.

SZATA:
Sier: Owczarki niemieckie hodowane s w dwch odmianach . krtkowosej i dugowosej, w kadym przypadku z podszerstkiem. Odmiana krtkowosa (Stockhaar): wos okrywowy bardzo gsty, nadzwyczaj twardy i przylegajcy. Na gowie, uszach, przednich stronach koczyn i apach wos krtki. Nieco duszy i bardziej obfity na szyi, tylnych stronach koczyn przednich powyej nadgarstka; na tylnych stronach ud tworzy umiarkowanie obfite portki. Odmiana dugowosa (Langstockhaar): Wos okrywowy duszy, mikki, nieprzylegajcy, duszy wos na uszach i koczynach, obfite portki, obficie owosiony ogon, z wiszcym wosem. Na gowie, wewntrz uszu, na przednich stronach koczyn i apach wos krtki. Duszy i bardziej obfity na szyi, niemale tworzy kryz. Pira na tylnych stronach koczyn przednich do nadgarstka, wyrane portki na tylnych stronach ud. Ma: Czarna z podpalaniem w odcieniu czerwonawym, powym, tym lub jasnoszarym. Jednolicie czarna lub szara, niada, czaprakowa - z mask. Maa, nierzucajca si w oczy, biaa plamka na piersi i janiejsza ma na wewntrznej stronie ng dopuszczalne, ale niepodane. Nos zawsze czarny, bez wzgldu na umaszczenie. Brak maski, bardzo jasne oczy, jasne lub biae znaczenia na piersi i wewntrznej stronie ng, jasne pazury lub rudy koniec ogona naley ocenia jako niedostatki pigmentacji. Podszerstek w odcieniu jasnoszarym. Niedopuszczalna ma biaa.

WYMIARY:
PSY: Wysoko w kbie 60 do 65 cm, waga 30 do 40 kg. SUKI: Wysoko w kbie 55 do 60 cm, waga 22 do 32 kg.

WADY:
Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny by uznane za wady i oceniane w zalenoci od stopnia nasilenia.
  WADY DUE:
 • Wszelkie odchylenia od wzorca, majce znaczny wpyw na uytkowo psa.
 • Uszy nisko osadzone, mikkie, nie do sztywne, zaamane.
 • Znaczne braki pigmentacji.
 • Wyrane zaburzenia harmonii budowy.
  WADY UZBIENIA:
 • Braki zbowe, ktre nie s wadami dyskwalifikujcymi.
 • Wszelkie odchylenia od noycowego zgryzu, ktre nie s wadami dyskwalifikujcymi.
  WADY DYSKWALIFIKUJCE:
 • Lkliwo, gryzienie ze strachu.
 • Stwierdzenie dysplazji w stopniu cikim.
 • Wntrostwo jedno- lub obustronne, niedostatecznie rozwinite lub niejednakowe jdra.
 • lady korekcji uszu lub ogona.
 • Wyrane wady budowy.
 • Braki zbowe: brak jednego przedtrzonowca P3 i jeszcze jednego zba, brak ka, przedtrzonowca P4, trzonowca M1 lub M2, brak 3 lub wicej jakichkolwiek zbw.
 • Zgryz: tyozgryz wikszy ni 2 mm, przodozgryz, wszystkie siekacze w zgryzie cgowym.
 • Wysoko o wicej ni 1 cm powyej lub poniej wzorcowej.
 • Albinizm
 • Ma biaa (take z czarnymi pazurami i nosem.)
 • Dugi, prosty wos okrywowy pozbawiony podszerstka.
 • Wos dugi (wyranie dugi wos okrywowy, pozbawiony podszerstka, rozdzielajcy si na grzbiecie i formujcy obfite kpki wewntrz uszu, obfite pira na tylnych stronach koczyn oraz na ogonie).
UWAGA:
Sam ce mu sz mie dwa, pra wi do wo wy kszta co ne j dra, ca ko wi cie umie szczo - ne w wor ku mo szno wym.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft