AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2023r.

POCZTA
WUSV - Weltunion der Schäferhundvereine (WUSV), e.V
WUSV jest stowarzyszeniem klubów owczarka niemieckiego założonym w 1968 roku i zarejestrowane jest w miejskim sądzie w Augsburgu w Niemczech. Siedzibą stowarzyszenia jest Augsburg. Obszarem działania jest cały świat. Celem działania stowarzyszenia jest unifikacja przepisów w hodowli i szkoleniu owczarków niemieckich. Oficjalnym językiem WUSV jest język angielski i niemiecki. Stowarzyszenie jest neutralne z politycznego i ideologicznego punktu widzenia. Celem WUSV jest zrzeszanie tylko jednego klubu owczarka niemieckiego z danego kraju. Jeśli w danym kraju istnieje więcej klubów danej rasy, to celem WUSV jest ich zjednoczenie, jeśli tylko jest to możliwe.
By zostać członkiem WUSV należy złożyć pisemną aplikację. Walne Zgromadzenie Członków może przyjąć nowego członka większością 2/3 ważnych głosów. Członkiem stowarzyszenia nie mogą być osoby fizyczne, organizacje kynologiczne stworzone dla wielu ras i nie działające pod "parasolem" FCI. WUSV finansowane jest ze składek wpłacanych przez kluby owczarka niemieckiego. W zależności od ilości członków danego klubu należy wpłacić rocznie:
do 3000 członków - 500 euro + 0,30 euro za każdego członka klubu.
Powyżej 5000 członków i 7000 członków stawki są odpowiednio wyższe.
Wszystkie Kluby-członkowie mają te same prawa. Każdy z klubów ma prawo korzystać z wszystkich instytucji stworzonych przez WUSV.
Kluby-członkowie WUSV mogą rywalizować w mistrzostwach świata WUSV. Zaleceniem WUSV jest organizowanie raz w roku głównej wystawy klubu z wyborem Zwycięzcy Klubu. Jednym z głównych warunków uznania przez WUSV oceny VA w klasie użytkowej na tej wystawie jest przyjmowanie testów psychicznych przez sędziego SV i ocena na ringu przez sędziego SV.
Pełna wersja statutu WUSV w językach angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim : Satzung WUSV
Więcej informacji o WUSV : www.wusv.org

SV: www.schaeferhunde.de
WUSV - unia zbudowana tylko na dobrych założeniach, czy też realne narzędzie w pracy nad stworzeniem jednolitego świata owczarka niemieckiego?

WUSV - unia zbudowana tylko na dobrych założeniach, czy też realne narzędzie w pracy nad stworzeniem jednolitego świata owczarka niemieckiego?

Jest to pytanie, które zadawali sobie uczestnicy spotkań WUSV: w latach 70-tych, 80-tych oraz na początku lat 90-tych.

Po "modernizacji" WUSV w latach 1997 i 1998 stało się możliwym, aby nasza unia, zrzeszająca 67 krajów i około 300.000 członków, stanowiła siłą napędową w dążeniu do jednego celu: "jeden owczarek niemiecki - jeden wzorzec - jeden system (czyli struktura organizacji, szkolenia i wystaw)".

Tam, gdzie pracuje się z owczarkami niemieckimi, WUSV powinno być odpowiedzialne za tę pracę. Nie tak jak jest dzisiaj, gdy wiele Związków Kynologicznych "bardzo stara się", aby praca z tą najbardziej rozpowszechnioną i uznaną na świecie rasą użytkową było tylko parodią w stosunku do wzorca ustalonego przez kraj macierzysty rasy (Niemcy) i uznanego przez FCI.

Popatrzmy na 100-letnią historię rasy oraz SV (Klub Owczarka Niemieckiego w Niemczech):
Klub i rasa powstały w roku 1899 i od tego czasu były w ciągłej ewolucji. W przeciwieństwie do klubów ON w większości innych krajów, SV przed rokiem 1994 nie była organizacją demokratyczną. Do tego czasu bowiem klub był mniej lub bardziej kierowany jednoosobowo przez kolejnych prezydentów. System organizacyjny kraju macierzystego spowodował oddalenie się od niego klubów ON w innych krajach. Dopiero, gdy Peter Messler został prezydentem, proces demokratyzacji SV rozpoczął się na dobre. Decyzja, że SV będzie słuchało głosów miłośników owczarka niemieckiego w innych krajach, spowodowała nowy entuzjazm i nową chęć do pracy w wielu krajach członkowskich WUSV.
W roku 1968 powstała Europejska Unia Owczarka Niemieckiego, zrzeszająca Kluby ON. Inicjatorem stworzenia takiej Unii był Vice-prezydent i późniejszy prezydent SV Dr Christoph Rummel. W roku 1974 Unia Europejska została przekształcona w Unię Światową (WUSV) i Rummel został jej pierwszym prezydentem.

Dr Rummel był bardzo zaangażowany w pracy "międzynarodowej" i często jeździł do innych krajów, aby pomagać tamtejszym klubom ON w ich pracy. Problemem tamtych czasów było małe zrozumienie Związku Kynologicznego dla wszechstronnej pracy z ON (tzn. obowiązek wystaw i szkolenia). Taki sam problem mamy i dzisiaj w wielu krajach, gdzie nie pozwala się nam na realizację założenia: jeden owczarek niemiecki, jeden wzorzec - jeden system.

W roku 1996 cztery skandynawskie związki ON rozpoczęły wspólnie działania inicjatywne na rzecz demokratyzacji WUSV. Na podstawie ich postulatów został stworzony komitet, który miał przygotować regulamin i cele dalszej pracy Unii. Do pracy tej wybrano następujące osoby: Peter Messler (SV), Manuel Rodriguez Martin (Hiszpania), Tor Aspengren (Norwegia) i Clements Lux (SV) jako sekretarz.

Grupa ta przedstawiła wyniki swojej pracy na zebraniu WUSV w sierpniu 1997 r. Po raz pierwszy w historii WUSV przedstawiono regulamin, który miałby normować pracą unii. Pierwszy krok na rzecz demokratyzacji WUSV został wykonany.

W 1998 roku WUSV miało swoje pierwsze demokratyczne wybory i w ich wyniku wybrano następujący Zarząd Główny WUSV:
  Prezydent: Peter Messler, SV
  Członek zarządu: Manuel Rodriguez Martin, Hiszpania
  Członek zarządu: Dr Wolfgang Tauber, Austria
  Członek zarządu: Tor Aspengren, Norwegia
  Sekretarz: Clements Lux, SV
W lutym 1999r. odbyło się w Kolonii pierwsze spotkanie nowego Zarządu, na którym przedyskutowano wiele ciekawych tematów.

Przed omówieniem tych tematów, które są interesujące dla wszystkich klubów ON, pragnę przybliżyć stwierdzenie - "co znaczy dla klubu ON być członkiem WUSV" (dla przypomnienia: Polska jest członkiem WUSV).

"Jeden owczarek - jeden wzorzec - jeden system" - co to znaczy w praktyce?

Znaczy to ni mniej ni więcej tylko to, że wszystkie kraje, które są członkami WUSV, są zobowiązane do szybkiego dopasowania się do niemieckiego systemu, jeżeli chodzi o:
 • Regulamin hodowli "Kórung" (czyli licencja dopuszczająca do hodowli, etc.)
 • Regulamin wystaw
 • Regulamin prób pracy
 • Szkolenie sędziów (prób pracy i eks-terieru)
W praktyce oznacza to totalne oddalenie się od dzisiejszego systemu pracy w Związku Kynologicznym. Intencją klubu ON musi być to, aby proces ten toczył się w atmosferze współpracy i zrozumienia ze strony Związku Kynologicznego. Rzadko (albo nigdy) wychodzi coś dobrego z sytuacji dramatyzowania lub "przepychania" zmian tego typu za szybko - kluby ON i Związki Kynologiczne muszą razem dojrzeć do takich zmian. Jestem przekonany, że wszystkie "partie" w świecie psów muszą rozpocząć od tego, aby uzyskać wzajemny szacunek pomiędzy klubem ON i Związkiem oraz zrozumienie tego, że to właśnie kluby ON ponoszą całkowitą odpowiedzialność za ewolucje rasy - tylko poprzez współpracę możemy coś osiągnąć.

Biorąc pod uwagę zadania, które kluby ON na całym świecie mają teraz przed sobą, Zarząd Główny WUSV ustalił, ze największy priorytet ma obecnie współpraca z FCI.

Na podstawie tego, że jednym z kryteriów zostania członkiem WUSV jest uznanie klubu ON przez Związek Kynologiczny danego kraju lub umowa współpracy ze Związkiem - Zarząd Główny WUSV opracował propozycję współpracy pomiędzy WUSV i FCI.
Umowa współpracy jest oparta na wzajemnym szacunku. WUSV zobowiązuje się do nie przyjmowania klubów ON, które nie mają umowy z FCI (z wyjątkiem tych krajów, które nie należą do FCI, np. USA). Z drugiej strony FCI zobowiązuje się wpłynąć na swoich członków, aby aktywnie pracowali celem doprowadzenia do tego, by wzorzec owczarka niemieckiego ściśle obowiązywał. W praktyce oznacza to m.in., że wszystkie imprezy ON bez oficjalnych tytułów (np. Niemiecka wystawa klubowa ON) takich jak certyfikaty CACIB, CACIT będą uznawane przez FCI; że sędziowie WUSV będą mogli bez problemu sędziować na imprezach FCI. Pracuje się też nad tym, aby FCI uznawało wszystkie uzyskane tytuły WUSV w zakresie szkolenia i hodowli. Te osiągnięcia mają być wprowadzone do księgi hodowlanej (Zuchtbuch). Doprowadziłoby to do tego, że rodowód ON byłby uznawany na całym świecie.

Dla wielu krajów jest to długa droga. Ale ta droga zrobi się o wiele krótsza, jeżeli WUSV podpisze umowę z FCI.

Negocjacje będą trwały długo i niezależnie od tych rozmów kluby ON powinny od razu rozpocząć dialog ze swoim Związkiem Kynologicznym. Jestem przekonany, że w wielu krajach spotkamy się ze zrozumieniem.

Na zakończenie tego tematu pragnę podsumować sedno czwartego punktu w propozycji współpracy - przepis:
"Minimalne wymaganie dla hodowli ON w krajach FCI": "Podstawą dla celów hodowlanych w krajach członkowskich WUSV jest wzorzec rasy zdefiniowany przez kraj macierzysty i uznany przez FOL FCI zobowiązuje się stosować ten wzorzec i wprowadzić minimalne wymagania dopuszczania ON do hodowli i minimalne wymagania szkolenia dla ON używanych w hodowli - z wyjątkiem takiego przypadku, gdy jest to sprzeczne z prawem w danym kraju...".

Jak mają być finansowane prace WUSV?

Konkretna propozycja zostanie przedstawiona na spotkaniu WUSV 24,08.1999 r. Najprawdopodobniej finansowanie będzie się składało z trzech elementów:
 1. Opłata wpisowa
 2. Opłata roczna
 3. Jednorazowa opłata / pożyczka dla WUSV na czas członkostwa
Pewnym jest, że nie będzie to duża suma pieniędzy, a jest nadzieja, że będzie to inwestycja w lepszą przyszłość.

Świat jest duży, a więc i obszar działania WUSV jest rozległy. Podzielono zatem świat na cztery regiony i przydzielono odpowiedzialność za te regiony następującym osobom:
Europa-zachodnia: T. Aspengren
Południowa- i Środkowa-Ameryka, kraje morza środkowego: M. Martin
Europa-Wschodnia: W. Tauber
Azja, USA, Australia: P. Meber

Oczywiście wszyscy są odpowiedzialni za całość, a tak wygląda tylko podział pracy.

Słowa "sędzia WUSV" zaczną wreszcie coś znaczyć. Na spotkaniu 24.08.1999r. padnie konkretna propozycja. Celem jest, aby sędzia WUSV - prób pracy i eksterieru - był niewątpliwym specjalistą niezależnie od tego w jakim kraju sędziuje i z jakiego kraju pochodzi.

Członkostwo w WUSV nakłada na nas wiele zobowiązań. Zgodziliśmy się między innymi wprowadzić u siebie system kraju macierzystego (SV). Zarówno w Niemczech jak iw innych krajach od czasu do czasu zmienia się regulaminy. Od bieżącego roku nie będzie w SV żadnych zmian dotyczących kórungu, regulaminów hodowli i systemu szkolenia bez konsultacji z WUSV. Jest to radykalna zmiana myślenia SV i można to tłumaczyć tylko w ten sposób, że SV uznało, iż "więcej głów (więcej krajów) myśli lepiej niż jedna głowa". Mało kto wierzył, że takie zmiany nastąpią tak szybko. Wymaga to jednak od nas dużej aktywności w przemianach, których mam nadzieje wszyscy chcemy.

Dla mnie osobiście, właśnie to było najważniejsze i był to najprzyjemniejszy, sygnał jaki kiedykolwiek otrzymaliśmy od SV. Oznacza to, że w przyszłości WUSV będzie ważnym instrumentem.

Jesteśmy w trakcie tworzenia narzędzia, które będzie pracowało na rzecz owczarka niemieckiego. To narzędzie będzie takie, jakie zostanie wypracowane przez członków. Cele WUSV muszą być nadrzędne w każdym kraju i wszystkie kluby ON muszą ułożyć strategię i plan pracy, który powie, w jaki, sposób i kiedy klub osiągnie cele WUSV. Dla wielu, oznacza to kompletną zmianę sposobu myślenia. Opór będzie stawiany nie tylko z zewnątrz, ale też w dużym stopniu od wewnątrz. Oznacza to bowiem nowe idee i nowe cele, które powinny zostać wprowadzone do strategii klubów ON od razu. Dopiero wtedy możemy razem stworzyć nowy kierunek rozwoju owczarka niemieckiego i upewnić się, że wszystkie cechy tej rasy zostaną zachowane w systemie, którym nie powinny kierować przypadki.

Autor: Tor Aspengren
Tłumaczenie - Michał Nosowski
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft