AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2024r.

POCZTA
Komunikat Zarzdu Klubu Owczarka Niemieckiego
2016-01-24

Koleanki i Koledzy, w 2016 roku Zarzd Klubu Owczarka Niemieckiego zorganizuje sze wystaw owczarkw niemieckich. Oprcz wystawy klubowej w Jarocinie 17-18.09., bd to wystawy w Witaszycach 23.04., Szczecinie 15.05, Rudzie migrodzkiej 31.07., Grbiszewie 20.08. i w Czchowie 15-16.10.
Dzikujemy Zarzdowi Gwnemu Zwizku Kynologicznego w Polsce za zgod na organizacj tych wystaw. Zaprosilimy do sdziowania na nich, oprcz naszych sdziw ON , czoowych sdziw SV z Niemiec. Serdecznie zapraszamy do udziau w naszych wystawach wszystkich owczarkarzy. Oczywicie oprcz wystaw organizowanych przez Klub, odbed si wystawy organizowane przez oddziay ZKwP. Niektre z nich, na prob organizatora, odbd si pod patronatem i we wsporganizacji Klubu, co nas bardzo cieszy. Oczywicie Zarzd Klubu prosi o liczny udzia we wszystkich imprezach kynologicznych organizowanych w ramach Zwizku Kynologicznego w Polsce. Zaley nam, aby nasze rodowisko owczarkarskie integrowao si. Wszystkim bez wyjtku yczymy sukcesw na wystawach i radoci czerpanej z naszego piknego kynologicznego hobby.
Przewodniczcy Zarzdu Klubu
Waldemar Federak
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft