AKTUALNOŚCI
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2023r.

POCZTA
Komunikat Zarzdu Klubu
2015-02-18

Zarzd Gwny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015r. podj uchwa o wstrzymaniu, jako OBOWIZKOWE bada DNA do czasu dopracowania procedur zwizanych z pobraniem materiau i ich badaniem.
Nadal badania DNA mog by przeprowadzane w Oddziaach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.
Decyzja wchodzi w ycie z dniem opublikowania i jest wana do odwoania.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft