AKTUALNOŚCI
WUSV
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Walne (Sprawozdawcze) Zebranie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego
2013-02-20

ZAPROSZENIE
Zarząd Klubu zaprasza wszystkich członków na Walne (Sprawozdawcze) Zebranie Członków Klubu Owczarka Niemieckiego w Polsce, które odbędzie się w sobotę, 09 marca 2013 o godzinie 10:30, w siedzibie Klubu w Warszawie przy ulicy Lubelskiej 5/7.Porządek Obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Klubu ON
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Walnego Zebrania
 3. Powołanie Sekretarza i Protokolantów
 4. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Wybór komisji mandatowej i wnioskowej
 7. Sprawozdania:
  • Zarządu Klubu
  • Wiceprzewodniczącego ds. Hodowli
  • Skarbnika
  • Klubowej Komisji Rewizyjnej
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami i głosowanie nad absolutorium dla Zarządu
 9. Uchwalenie preliminarza na rok 2013
 10. Organizacja Wystawy Klubowej w 2013 roku
 11. Podniesienie wysokości składki członkowskiej
 12. Wolne wnioski
 13. Rozpatrzenie i uchwalenie zgłoszonych wniosków
 14. Zamknięcie obrad
 15. Prosimy kolegów i koleżanki o przybycie ze stosownym wyprzedzeniem, aby wstępne formalności nie opóźniły rozpoczęcia zebrania. Składki bieżące i zaległe (30 zł) będzie można wpłacić na zebraniu. Mandat uprawniający do głosowania otrzymają osoby, które mają opłacone wszystkie składki i przynajmniej roczną przynależność do Klubu.

  Zarząd Klubu Owczarka Niemieckiego w Polsce
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft