BIURO
ZARZĄD
SEKCJE
CZŁONKOSTWO
KOMUNIKATY
REGULAMINY
 
Komunikat Zarządu Klubu z dnia 28.08.2013r.

Wystawa Klubowa Więcbork 2013 - Oceny wystawowe

Oceny Wystawowe
  Na Wystawie Klubowej mogą być przyznawane następujące oceny:
  klasa szczeniąt: wybitnie obiecujący(VV), obiecujący (V), mało obiecujący (WV)
  klasa młodzików: bardzo dobra (SG), dobra (G), dostateczna (A), niedostateczna (U)
  pozostałe klasy: doskonała (V), bardzo dobra (SG), dobra (G), dostateczna (A), niedostateczna (U), wycofany usprawiedliwiony, zdyskwalifikowany

  ocena z testów psychicznych: zaliczony, niezaliczony (koniec uczestnictwa w wystawie).

  Konkurencje dodatkowe:
  - reproduktor i jego potomstwo
  - najlepsza hodowla
Przyznawane tytuły
  Tytuł VA - doskonały wyróżniony, dla wybranych przez sędziego zwierząt z oceną doskonałą, tylko w klasie użytkowej z wpisem "wolny od dysplazji" biodrowej HD i łokciowej ED. Czołówka Polski - dla wybranych przez sędziego zwierząt, tylko w klasie młodzieży, juniorów i otwartej
  Zwycięzca Klubu, dla psa i suki z klasy użytkowej z oceną doskonałą
  Zwycięzca Klubu w klasie Młodzieży, dla psa i suki
  Zwycięzca Klubu Klasy Juniorów, dla psa i suki
  Zwycięzca Klubu Klasy Otwartej, dla psa i suki z oceną doskonałą V1
  Zwycięzca Klubu Klasy Championów, dla psa i suki z oceną doskonałą V1
  Najlepsza Hodowla

  CWC (Certyfikat Wystawowego Championa) – mogą otrzymać psy i suki w klasie juniorów, otwartej, użytkowej i championów wg uznania sędziego, pod warunkiem, że pies otrzymuje ocenę DOSKONAŁY.
Informacje ogólne
  Na Wystawie Klubowej bezwzględnie przestrzegany będzie przepis identyfikacji psów i suk na podstawie oryginału rodowodu od klasy juniorów wzwyż.
  Dla psów i suk w wieku powyżej 18 miesięcy wymagany będzie wpis w rodowodzie "wolny od dysplazji" biodrowej HD do otrzymania tytułu "Czołówka Polski". Dla psów i suk powyżej 24 miesięcy wymagany będzie wpis w rodowodzie "wolny od dysplazji" biodrowej HD do otrzymania oceny doskonałej.

  Wszystkie psy dostają lokatę. Wszystkie wystawione psy otrzymają puchary, dla pierwszych czterech zwierząt puchary będą szczególnie okazałe oraz dodatkowe nagrody.

  Pięć najlepszych psów i suk na testach psychicznych otrzyma specjalne nagrody.

  W klasach od młodzieży wzwyż przeprowadza się próbę odporności na dźwięk strzału z pistoletu startowego kaliber 6mm.

  W konkurencji "reproduktor i potomstwo" można zaprezentować reproduktora, którego co najmniej 5 potomków od co najmniej dwóch różnych suk zostało zgłoszonych i wystawionych na wystawie.

  W konkurencji "najlepsza hodowla" należy zaprezentować 5 psów i suk z danej hodowli, będących potomstwem po minimum dwóch reproduktorach i dwóch sukach.

  Wszystkie psy muszą posiadać świadectwo szczepienia przeciwko wściekliźnie.
Testy psychiczne
  Psy zgłoszone do klas użytkowych muszą posiadać międzynarodowy certyfikat użytkowości. Psy zgłoszone na właścicieli zagranicznych, jeśli nie mają międzynarodowego certyfikatu użytkowości, muszą posiadać świadectwo ze zdanego egzaminu użytkowości lub wpis sędziego do rodowodu lub do książeczki startowej. Właścicieli psów, którzy jeszcze nie mają międzynarodowego certyfikatu użytkowości prosimy o uzyskanie dokumentów od Głównej Komisji Szkolenia.
  Psy zgłoszone do klasy użytkowej, przed oceną na ringu, muszą przejść testy psychiczne (TSB).

  Opis testów psychicznych na wystawie klubowej (TSB).

  Atak zza namiotu.
  • Przewodnik melduje się do sędziego z psem gotowym do próby i zajmuje wyznaczone miejsce na ogrodzonym terenie testów.
  • Na znak sędziego przewodnik idzie z psem na smyczy w kierunku namiotu i zatrzymuje się w wyznaczonym miejscu. Pies musi się wykazać posłuszeństwem podczas prowadzenia na smyczy.
  • Przewodnik odpina smycz i na znak sędziego idzie wyznaczoną odległość z psem przy nodze bez smyczy w kierunku namiotu. Pies musi wykazać się posłuszeństwem podczas prowadzenia bez smyczy.
  • Gdy przewodnik z psem znajduje się w odległości około 5 kroków od namiotu, na znak sędziego, pozorant wybiega z niego w kierunku przewodnika i psa.
  • Pies musi natychmiast energicznie zaatakować pozoranta, mocno chwytając za rękaw.
  • Podczas walki pies otrzymuje dwa uderzenia pałką w bok lub grzbiet.
  • Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu.
  • Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy "puść”, „aus” lub innej od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta.
  • Na znak sędziego przewodnik idzie do psa, zapina go na smycz i udaje się do wyznaczonego punktu.

  Próba odwagi.
  • Na znak sędziego przewodnik wychodzi z psem i zajmuje wyznaczoną linią pozycję.
  • Przewodnik odpina psa i trzyma go za łańcuszek lub obrożę.
  • Na znak sędziego, pozorant wychodzi z oddalonego od przewodnika namiotu i biegiem kieruje się w kierunku przewodnika prowokując psa.
  • Sędzia daje znak przewodnikowi by ten puścił psa w celu odparcia ataku.
  • Przewodnik daję psu komendę " bierz”, „Voran” lub inną i puszcza psa, pozostając w miejscu.
  • Pies natychmiast po komendzie, energicznie rusza w kierunku pozoranta i pewnie odpiera atak, chwytając mocno za rękaw.
  • Po chwyceniu za rękawa, pies musi stawiać opór pozorantowi w celu jego zatrzymania. Pozorant w tej próbie nie uderza psa pałką.
  • Na znak sędziego pozorant zatrzymuje się i przyjmuje postawę w bezruchu.
  • Pies samodzielnie lub po usłyszeniu komendy "puść”, „aus” lub innej od przewodnika, puszcza rękaw i zaczyna pilnować pozoranta.
  • Na znak sędziego przewodnik idzie do psa, zapina go na smycz i po otrzymaniu zaświadczenia od sędziego z oceną, udaje się do wyznaczonego wyjścia.

  Identyfikacja
   Pies przed rozpoczęciem oraz tuż po zakończeniu testów, przy wyjściu, poddany jest identyfikacji poprzez kontrolę tatuażu lub chipu, przez upoważnionego przez sędziego pomocnika.

  Uwagi
  • Jeśli przy próbie ataku zza namiotu, podczas prowadzenia bez smyczy, pies odejdzie od przewodnika, próba może być powtórzona 2 razy.
  • Podczas ataku zza namiotu i próby odwagi, po zatrzymaniu się pozoranta, pies musi samodzielnie puścić.
  • Przewodnik pierwszą komendę "puść”, „aus” lub inną może wydać samodzielnie.
  • Jeśli pies nie puści po pierwszej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by wydać drugą komendę.
  • W przypadku, gdy pies nie puści po drugiej komendzie, przewodnik otrzymuje od sędziego polecenie by podejść do psa i wydać trzecią komendę.
  • Po wydaniu komendy "puść, „aus” lub innej przewodnik musi spokojnie stać, nie wywierając wpływu na psa.
  • Imię psa może być użyte jako komenda do puszczenia.
  • Gdy po ataku zza namiotu lub po próbie odwagi, po zatrzymaniu się pozoranta, pies puści rękaw i przyjmie pozycję pilnowania bez komendy, nie jest to błędem.
  • Sędzia znajduje się na terenie testów i obserwuje zachowanie psa i przewodnika.
  • W ataku zza namiotu i w próbie odwagi pies po puszczeniu rękawa nie może odejść od pozoranta na więcej niż 2 m.

  Ocena
  • Pies według oceny sędziego może otrzymać ocenę "zaliczony" lub "niezaliczony". Ocena sędziego jest samodzielna, ostateczna i nie podlega weryfikacji.
  • Ocenę "zaliczony" otrzymuje pies który podczas próby wykazał się pewnym chwytem i trzymaniem rękawa; brakiem negatywnych reakcji po uderzeniu pałką; uważnym obserwowaniem przy pilnowaniu.
  • Pies, który nie chwyci rękawa, odpadnie z rękawa podczas prowadzenia i nie ponowi ataku, odpadnie z rękawa po uderzeniu pałką, wykazuje brak zainteresowania pozorantem, nie będzie zainteresowany pozorantem i oddali się na odległość większą niż 2 metry otrzymuje ocenę "niezaliczony".
  • Sędzia ocenia psa natychmiast po zakończeniu testu i ogłasza wynik przez mikrofon podając numer startowy i ocenę.
  • Pies, który otrzymał ocenę "niezaliczony" kończy udział w wystawie i nie przystępuję do następnej oceny.
  • Pies, który nie przystąpił do testów nie otrzymuje żadnej oceny z testów i w konsekwencji nie może brać dalszego udziału w wystawie.

  Uwagi
  Informujemy, że zabronione jest stosowanie elektrycznych obroży w dowolnej formie, na terenie wystawy i jego otoczeniu czy placach parkingowych. Dotyczy to wszystkich komponentów, w tym atrap, które mogą mieć podobny wpływ na zachowanie psa. Zabroniona jest również prezentacja, sprzedaż czy doradztwo w tym względzie.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft