AKTUALNOŚCI
WUSV
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2022r.

POCZTA
Komunikat Zarządu Klubu
2015-05-15

Zarząd Klubu ON na posiedzeniu dnia 25.04.2015 r. podjął Uchwałę dotyczącą uregulowania zaległych składek członkowskich zgodnie z Regulaminem poboru ( opłacenia) składek ZKwP.

Członkowie, którzy z ważnych szczególnych powodów nie opłacili składki członkowskiej do Klubu ON za rok 2013 bądź za rok 2014 mogą złożyć pisemny wniosek o przywrócenie terminu płatności składek członkowskich i wysłać go drogą mailową na adres: biuro@owczarek-niemiecki.com lub listownie na adres biura Klubu: 71-216 Szczecin, Skrytka Pocztowa 2.

Wysokość składki członkowskiej w roku 2013 i 2014 wynosiła 30,00 zł.

Decyzje o przywróceniu terminu płatności składek członkowskich podejmuje Zarząd Klubu

Opłacenie składek członkowskich po podjęciu uchwały przez Zarząd Klubu o przywróceniu terminu płatności, będzie traktowane tak jak opłacone w terminie.

Informacje, o składkach można uzyskać:
Skarbnik Klubu : Zbigniew Stępski
+48 514 630 976, Zbigniew.Stepski@owczarek-niemiecki.com


Przypominamy też wszystkim członkom Klubu ON o opłaceniu składki członkowskiej za rok 2015, w kwocie 50,00 zł.

Przypominamy, że opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy jest podstawą do korzystania przez członka Związku i Klubu ze wszystkich urządzeń i świadczeń Związku oraz uczestnictwa w imprezach Związku i Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Główny (par. 14 ust. 1 pkt. 4 Statutu).

Zarząd Klubu ON
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft