AKTUALNOŚCI
WUSV
FCI
ZKwP
SKRÓTY W KYNOLOGII

Happy Dog sponsoruje wystawy
Owczarków Niemieckich w 2019r.

POCZTA
Polska Licencja Hodowlana i trening z pozorantami wyznaczonymi na Wystawę klubową
2014-08-28

Zapraszamy wszystkich chętnych na oficjalny trening z wyznaczonymi pozorantami na Wystawę klubową pod nadzorem sędziego prób pracy Waldemara Kosmalskiego, który oceniał będzie przebieg testów na Wystawie klubowej.
Termin treningu: 30.08.2014r.
Miejsce treningu: Gminny Stadion Sportowy Strzegowo (droga nr 7 Warszawa-Gdańsk)
W godz od 10:00 do 14:00 trening dla wszystkich chętnych do pracy z pozorantami.
Od 15:00 trening dla uczestników wystawy klubowej w klasie użytkowej.
Opłata za trening wynosi 30 zł od psa.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w treningu do dnia 28.08.2014r u kol. Zbyszka Stępskiego tel. +48 514-630-976, Zbigniew.Stepski@owczarek-niemiecki.com Osoby, które nie zgłoszą w wyznaczonym terminie chęci udziału w treningu, nie będą mogły brać w nim udziału.

Polska licencja hodowlana 30.08.2014 r.
Miejsce licencji: Gminny Stadion Sportowy Strzegowo (droga nr 7; Warszawa-Gdańsk)
Sędzia licencjator: Waldemar Federak (KON)
Pozorant: Andrzej Kęsicki, Jacek Maj, Witold Serafin

Termin przyjmowania zgłoszeń: 28.08.2014r.
Zgłoszenia na licencję prosimy kierować do kol. Zbyszka Stępskiego, tel.+48 514-630-976, Zbigniew.Stepski@owczarek-niemiecki.com Opłata za udział w licencji: 100zł.
Wpłaty proszę kierować na konto Klubu:
BANK MILLENIUM, nr konta: 21 1160 2202 0000 0000 5515 7245
Tytuł przelewu : Polska Licencja Hodowlana nazwa psa/suki

Spotkanie Członków Klubu z Zarządem Klubu
30.08.2014 r. po treningu i licencji na terenie Gminnego Stadionu Sportowego w Strzegowie odbędzie się spotkanie Członków Klubu z Zarządem Klubu.
© Klub Owczarka Niemieckiego, Realizacja: MetSoft